Activiteiten

Transactionele Analyse - 17/03/2023 09.00 tem 12.00 - Het Huis van het Nederlands

Bij veel gesprekken die mis (dreigen te) gaan zijn emoties de oorzaak. Het gedragsmodel van de Transactionele Analyse is een methode om deze situaties te analyseren. De Transactionele Analyse gaat in grote lijnen uit van drie basishoudingen (Ego-posities) van waaruit we communiceren met anderen: de Ouder, de Volwassene en het Kind. Het leren herkennen van ons eigen gedrag en dat van anderen binnen deze posities is een belangrijke stap naar het verbeteren van onze interactie met anderen.

Tijdens deze workshop zal theorie en praktijk afgewisseld worden zodat de deelnemers achteraf met dit gedragsmodel aan de slag kunnen gaan.

Alvast ter info: deze workshop zal op vrijdag 13.10.2023 ook georganiseerd worden in Antwerpen.

Schrijf je in!

Mediander vzw