VuurWerk brengt licht in de duisternis.
Tegenover de Vlaamse regering, die met haar beleid onze sociale,
culturele en kritische organisaties wil uitdoven, bieden wij VuurWerk. Het is tijd om te knallen.

In december wil ook Mediander de spotlicht richten op het werk dat jaar in jaar uit, iedere dag opnieuw, vaak onzichtbaar, gebeurt in de vele middenveldorganisaties die Vlaanderen rijk is.

De Vlaamse regering lijkt dit werk overbodig te vinden.
Men schroeft de financiële ondersteuning terug en doet de handelingsruimte van veel organisaties krimpen.
Dat is niet de warme samenleving die wij willen, en wij aanvaarden dit besparingsbeleid niet. 

http://vuur-werk.vlaanderen/

o
<
>

Actie Vuurwerk

Contact Mediander

Subscribe to our newsletter.

Mediander vzw