Projectgroep loopbaantraject

Leden:

Ann Claessens (Zonnelied/projectleider), Yves De Paepe (MPC Sint-Franciscus), Koen De Ost (scholen Sint-Franciscus), Inge Vander Gracht (scholen Sint-Franciscus), Kelly Vermeulen (De Lork), Isabelle Maes (Koca), Ruth Schelfhout (Koca), Katleen Van Genechten (De Klinkaardp), Jamien Stoelzaet (Mediander), Helga Janssens (De Schakel), Sany De Gelas (Zonnelied), Inge Schietecatte (Koca), Kathleen Van Nuffel (MPC Sint-Franciscus), Lieze Versmissen (VZW De Schakel), Carolien Vandeplas (MPC Sint-Franciscus)

contactpersoon: Jamien Stoelzaet (jamien.stoelzaet@mediander.be)

Met deze projectgroep wil Mediander haar organisaties (ondersteuningscentra en scholen voor personen met een beperking) ondersteunen om medewerkers te begeleiden van het begin tot het einde van hun loopbaan. Naast de zorg voor onze kinderen, jongeren en volwassenen, zetten we onlosmakelijk in op zorg voor onze medewerkers. Dit houdt in dat we elke medewerker voldoende ontplooiingskansen willen geven vanuit respect voor de eigenheid van zijn of haar persoonlijkheid en kwaliteiten. We streven naar een organisatie met tevreden, deskundige, gemotiveerde en betrokken medewerkers. Er zijn verschillende modellen en theorieën beschikbaar die beschrijven hoe je medewerkers gemotiveerd houdt, hoe je een gedegen vormingsbeleid uitzet, etc. Toch is het omzetten naar de praktijk geen evidentie. Hoe maak je dergelijke modellen werkzaam? Hoe zorg je voor inbedding in je organisatie? Wat is daarvoor nodig? Wat werkt, waarom en wat is daarvoor nodig? Wat werkt niet?

Opdracht en resultaatsverbintenis projectgroep

De projectgroep heeft een resultaatverbintenis met drie componenten, rekening houdend met de achterliggende visie van de organisatie, het wettelijk kader, en de duurzaamheid van personeelsbeleid:

1. De organisaties een handvat bieden om zelf een visie over personeelsbeleid en loopbaantraject te ontwikkelen: we beschrijven a. op welke manier een visietekst kan worden opgebouwd, b. de stappen die gezet moeten worden voor een goede implementatie van de visie in de praktijk.

2. Een toolkit met a. relevante kaders en modellen, met handvaten om deze in de praktijk te gebruiken. b. goede praktijken en processen die in verschillende organisaties lopend zijn of gelopen werden met betrekking tot personeelsbeleid (bv. functioneringsgesprekken, jobrotatie, peter/meterschap, nestorschap, gedeeltelijke terugkeer van langdurig afwezigen, …), met daarbij de beschrijving van werkzame elementen, voorwaarden, kritische factoren en succesfactoren.

3. Uitwisseling: mensen die effectief al bepaalde onderdelen van de toolkit dagdagelijks gebruiken, inzetten als tijdelijke experten. Met andere organisaties/tools en practice uitwisselen op een zeer concreet niveau.

De projectgroep richt zich op verschillende doelgroepen:

- Begeleiders, leerkrachten, therapeuten en logistiek personeel.

- Personeelsbeleid gericht op verschillende doelgroepen, zoals nieuwe medewerkers, medewerkers op het einde van hun loopbaan, medewerkers die werken met specifieke groepen, …

 

Contacteer Mediander

Wenst u op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van Mediander, schrijf u dan hier zeker in voor onze nieuwsbrief. Ook voor een specifieke vraag kan u onderstaand formulier gebruiken.

Mediander vzw